31/8/08

Μπότζι


Kάνω το κορμί μου βάρκα και τα χέρια μου κουπιά
το μαντήλι μου πανάκι, μπαίνω βγαίνω στη στεριά

*μπότζι . Ταλάντωση δεξιά και αριστερά κατά την εγκάρσια έννοια γύρω από το διαμήκη άξονα του σκάφους. Η ταλάντωση αυτή επηρεάζει την εγκάρσια ευστάθεια του σκάφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: