21/2/09

Κουζανιώτ΄κο multiple choice


Φασούλ' του φασούλ'...
α) φκιάντς μια φασουλάδα
β) γιομίζει του σακούλι


1. Ζουή ...
α) ... κι κότα
β) ... κι σόγια (να 'χς του κιφάλι σ' ήσυχου!)


2. Τρανή μουκουσιά φάι,
α) κι τήρσι να μη γκλιαρουθείς
β) κι τρανό λόγου μη λες (σ' αφουκριούντι)


3. Όποιους έχ' πουλύ βούτυρου ...
α) ... αλείφ' κι τουν κώλου τ'
β) ... φτάν' 400 η χουληστιρίν'


4. Ποιο δάχλου τα κόψς ...
α) ... κι δεν τα συ πονέσ'!
β) ... κι δεν τα συ πουν σιούρδου!


5. 'οποιους δε θέλ' να ζμώσ' ...
α) ... όλ' τη μέρα κουσκινίζ'
β) ... πουεύει μι κρουασάν


6. Καλμέρα να τουν πείς, ...
α) ... Good morning τα συ πει
β) ... του μπιλιά σ' τα βρεις


7. Γιάντς κιρνάει,
α) Γιάντς πίν'!
β) Γιάντς πίεσ' εικοσιδυό (22) !


8 ) Πρ'τα! ...
α) μι του Μπαρδόν!
β) Μάρτη μ'!


9) Όποιους δεν έχ' μπγυαλό ...
α) έχ' πουδάρια!
β) τουν δίν' εκπουμπή σην τηλιόρασ'!


10. Δυο καρπούζια ...
α) ... σι μιαν αμπασχάλ' δεν παίρνουντι!
β) ... σι μιαν αμπασχάλ'; Σιούρτσις;

11. Τα μας ξυνίσν ...
α) τ' φακή
β) τον αστακό


12. Παπούτσι απ τον τόπο σου,
α) κι ας είν' κι μπαλουμένο!
β) κι ας είν' κι ντιγκιντάγκας!


13. Πίτα π' δεν τα φας, ...
α) ...τι συ μέλ' κι αν καεί!
β) ...μη βάντς πουλύ τυρί


14. Του κατ' του κιφάλ' ...
α) τρώει το ουπάν
β) του τρώει ου προυστάτς


15. Όποιους είν' τυχιρός ...
α) παίρν' γυναίκα γκαστρουμέν'
β) παίρν' μούγκι νάχτι, χουρίς γυναίκα


16. Όποιους νύχτα πιρπατεί ...
α) λάσπις κι σκατά πατεί
β) τουν σκούζ' η μάνα τ' τ' χαραή


17.Οι πολλές οι μαμές
α) βγάν' του πιδί στραβό
β) έχν' κι πουλύ ΙΚΑ


18. Να συ φλάγ' ου Θος απου κινούργιουν άρχουντα
α) κι παλιόν ζητλάρ'
β) κι κουτσουλιά απ' ουρνίθα


19. Κουντή η νύφ'
α) ιά κι ου μέτους!
β) ιά κι ου Καλούσης!


20. Κώλους που κλάν'...
α) στου γιατρό δεν πααίν!
β) ναι , αλλά να μη χαλεύ' κι ... σιεξ!

Στις 20 παροιμίες, σας προσφέρουμε και μία δώρο

21. Να λιλί ...
α) δόμ' τσι τσί (ή «δομ' τσιν τσιν» για όσους προτιμούν κινέζικα προϊόντα)


Πηγή:
sourdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: